Gesprekken

Gesprek met van Ree op 9 april 2013

 Gesprek en damage control

Gesprek_M.van.Ree_09-04-2013

Het was een prettig gesprek, veel doorgenomen. Er is dus niets digitaal beschikbaar van voor 2010, over cijfers van een aantal aanvragen is dan ook afgesproken deze voorlopig te beperken tot de periode 2010 tot heden. Ik begrijp de reactie en bedoelingen van de gemeente in deze natuurlijk wel, maar als deze gesprekken enkel en alleen het doel hebben om mij “met een kluitje in het riet te sturen” zijn we snel klaar. Er staan veelal concrete aanvragen om openbaarmaking van stukken en beleid, daar is nog niet een stuk van boven water!

Iedere keer weer die Put van Caron, “daar zijn afspraken over gemaakt met de burgemeester”, binnen 4 tot 6 weken, volgens mij is het sneller opgelost door gewoon die stukken boven water te halen. Ook de stukken van de kinderboerderij blijven onzichtbaar “de burgemeester is met betrokken personen in gesprek”, dat is mooi, maar ik heb enkel om de onderliggende stukken gevraagd. Maar die zitten in een hele grote doofpot of diepe beerput. Steeds weer draaien om de hete brij is wat men bij de gemeente hoog in het vaandel heeft staan.

Marcel van Ree heeft mij een aantal jaarboeken laten zien, waar zeker cijfers in zaten die ik wilde zien. Dat lijkt mij duidelijk, maar dat is al openbare informatie, alleen voor de burger niet toegankelijk gemaakt. Deze zou ik in digitale vorm toegezonden krijgen (Zijn op 21 april 2013 nog niet ontvangen). Achteraf gezien dus een compleet eenrichtingsverkeer, niets toegezegd, alleen tot doel om niets te verstrekken en de deksels op de doofpotten te houden.

En natuurlijk met deze beloftes in de hand alles uit zijn verband trekken, ik kreeg het eerste antwoord op de WOB-WMO daar zakt je broek van af natuurlijk, de vraagstelling in dit WOB verzoek is toch vrij helder, en dan krijg je een paar nietszeggende cijfers, en zeker geen bedragen, de burger mag niets weten.

***Update 18 april 2013 18:00***

Ik ben er klaar mee, gewoon helemaal klaar, de WOB verzoeken blijven staan zoals ze zijn aangeboden. En de herinneringen en ingebrekestellingen, in deze volg ik gewoon de wetgeving, heb deze zelfs twee dagen te vroeg aangeboden, dus tijd genoeg om er op te reageren of te verdagen. De gemeente wil geen ingebrekestellingen meer, wil meer tijd en de ruimte om de verzoeken tot NUL te reduceren, maar ondertussen nog geen vel papier opgeleverd. Hoeveel werk kan het zijn om een paar stukjes bestemmingsplan en een vergunning boven water te toveren? Maar dat doen we niet, we steken al onze tijd en energie in het frustreren van deze verzoeken, want dit kan echt niet, wat denk die van Erp, dat wij dit gewoon gaan geven!

Nog een tip van mij: Wie steeds opnieuw achter iemands rug op de man te speelt, krijgt een keer het lid op de neus.

***Update 22 april 2013 14:00*** Gespreksverslag ontvangen:

Gesprek_M.van.Ree_09-04-2013_uitnodiging_vervolggesprek_22-04-2013a

Gesprek_M.van.Ree_09-04-2013_uitnodiging_vervolggesprek_22-04-2013b

Concept_gespreksverslag_09-04-2013_J.Kock_M.v.Ree_01

Concept_gespreksverslag_09-04-2013_J.Kock_M.v.Ree_02