Gesprekken WOB verzoeken maart 2013

Hondenputperikelen

avatar
Written by colani

De gemeente blijft medewerkers opdracht geven om te liegen over de afspraken gemaakt met Caron, en de verplichtingen en zaken in eigendom van de gemeente. (binnenkort hier de colani tapes)

Het oude bekende kastje naar de muur.

In het gesprek met de burgemeester (KLIK) vertelde Willemijn van Hees mij letterlijk “Ik ken deze locatie, ben er met de BOA geweest, de gemeente moet hier handhaven” dit heb ik in de loop van het gesprek in totaal 3 keer als antwoord gehad. Helaas is er nog niets van terecht gekomen ondanks alle beloftes! En als klap op de vuurpijl gaan mensen die er niet bij waren het ontkennen dat dit is gezegd!

Zo was het verhaal op 18 juni 2013, de borden zijn niet geplaatst door de gemeente! (waarop ik aangaf, dat deze volgens het contract wel zijn geplaatst door de gemeente) (KLIK)

Vandaag 16 juli 2013, zijn de borden na plaatsing niet meer van de gemeente. Nu is de maat vol denk ik, ik zal het contract hier maar eens gaan publiceren, een en ander is toch heel erg duidelijk. (Dhr. van der Linden gaf in dit gesprek ook al aan het met me eens te zijn, maar het moeilijk kon verkopen omdat er veel hondenbezitters zijn, het vorige probleem toen men wilde handhaven omdat er een hond was doodgebeten bij de put aan de Beelaertsweg stuitte op veel tegenstand)

 

gebruiksovereenkomst-zandwinplas-aan-de-beelaertsweg-hp-pagina-01

 

gebruiksovereenkomst-zandwinplas-aan-de-beelaertsweg-hp-pagina-02

 

gebruiksovereenkomst-zandwinplas-aan-de-beelaertsweg-hp-pagina-03

 

*** Update 18 juli 2013 om 11:30: Telefonisch overleg met Marcel van Ree ***

Een en ander doorgesproken, en Janneke Mallens is nu een voorstel aan het maken voor een collegebesluit. Aanvullend daarop heb ik onderstaande mail ter verduidelijking aan alle politieke partijen, de media en betrokken personen verzonden.

Afspraken en eigendom Put Caron. en andere zaken telefonisch besproken op 18 juli 2013a

Afspraken en eigendom Put Caron. en andere zaken telefonisch besproken op 18 juli 2014b

*** Update 1 augustus 2013 12:30: Ingelast gesprek met Marcel van Ree ***

Gesproken over collegevoorstel inzake de put van Caron aan de Beelaertsweg, stickers terug, eventueel duidelijke borden plaatsen, aanwijzingsbesluit maken, opruimplicht, aanwijzen losloopzone. Dit wordt maandag met de burgemeester en wethouder Verschure besproken. Als deze het voorstel zien zitten gaat het naar de raad voor wijzinging in de APV.