Vraag en antwoord Wetgeving

Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?

U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift dat u heeft ingediend bij een bestuursorgaan. Soms kunt u rechtstreeks in beroep gaan, zonder eerst bezwaar te maken. Als u het ook niet eens bent met de beslissing op uw beroep, kunt u in hoger beroep gaan.

Termijn indienen beroepschrift

U moet uw beroepschrift meestal binnen zes weken na de verzending van de beslissing versturen. Deze termijn geldt bij beroep en bij hoger beroep. Is uw beroepschrift niet op tijd bij de rechtbank? Dan verspeelt u uw recht om in beroep te gaan. Uw beroep wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in ziektewetzaken, is de beroepstermijn maar twee weken. Op de beslissing staat binnen welke termijn u beroep kunt instellen.

Meer tijd nodig voor beroep

Het kan voorkomen dat u meer tijd nodig heeft voor uw beroep. U kunt dan binnen zes weken een brief sturen naar de rechtbank waarin u meedeelt dat u beroep instelt. U schrijft waarom u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift. Ook schrijft u waarom u meer tijd nodig heeft voor de motivering van uw beroep. Bij de brief moet u wanneer mogelijk een kopie meesturen van de beslissing op het bezwaarschrift.

Inhoud beroepschrift

In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing
van het bestuursorgaan. Ook schrijft u wat volgens u de beslissing van de rechter moet zijn. U kunt schadevergoeding vragen. Dan moet u wel kunnen aantonen dat u door de beslissing schade lijdt en hoe groot die schade is. Daarnaast kunt u vragen om een vergoeding van de proceskosten. Onderaan de beslissing staat naar welke rechtbank u uw beroepschrift moet sturen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. Meestal kunt u dan tegelijk met uw beroepschrift – of tijdens de beroepsprocedure – een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw beroepschrift nog in behandeling is.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u beroep in te stellen. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen met het beroepschrift.

Rechtstreeks beroep instellen

Soms kunt u tegen een beslissing van een bestuursorgaan rechtstreeks beroep instellen. De bezwaarschriftprocedure vervalt dan. Rechtstreeks beroep kan zinvol zijn als uw meningsverschil met het bestuursorgaan niet over feiten, maar over een zuiver juridische kwestie gaat. En het vaststaat dat het bestuursorgaan en u het daarover niet eens worden.

Te laat beslissen over aanvraag

Beslist een bestuursorgaan niet op tijd over een aanvraag die u heeft gedaan? Dan kunt u sinds 1 oktober 2009 rechtstreeks beroep instellen. Voorheen moest u eerst een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan; die stap vervalt. Meer informatie vindt u via de link ‘Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?’.