Dossiers nog niet ingediend Klachten WOB verzoeken april 2013

Nieuwe aanvragen

Dit zijn aanvragen bij ons binnengekomen maar nog niet verwerkt in WOB aanvragen, we hebben tijd nodig voor de juiste formulering, en we willen de gemeente Geertruidenberg de tijd geven om de lopende verzoeken af te werken. Het argument van de gemeente is dat zeveel werk hebben aan het bij elkaar zoeken van de informatie, de gemeente zegt dus eigenlijk dat ze hun archief niet op orde hebben. En daarmee zijn ze in overtreding, want de Archiefwet eist dit.’

Lezers die (klacht?) achter hun aanvraag zien staan wordt verzocht indien dit toch een WOB moet worden in het reactieveld onder aan de pagina iets meer toelichting te geven. Of per email aan wobgberg@gmail.com. Maar via het reactieformulier is altijd 100% anoniem.

*** Update 1 september 2013 om 00:00 – Bericht naar voren gehaald ***

Dit zijn aanvragen bij ons binnengekomen maar nog niet verwerkt in WOB aanvragen, we hebben tijd nodig voor de juiste formulering, en we willen de gemeente Geertruidenberg de tijd geven om de lopende verzoeken af te werken. Het argument van de gemeente is dat ze veel werk hebben aan het bij elkaar zoeken van de informatie, de gemeente zegt dus eigenlijk dat ze hun archief niet op orde hebben. En daarmee zijn ze in overtreding, want artikel 3 van de Archiefwet eist dit.’

Lezers die (klacht?) achter hun aanvraag zien staan wordt verzocht indien dit toch een WOB moet worden in het reactieveld onder aan de pagina iets meer toelichting te geven. Of per email aan wobgberg@gmail.com. Maar via het reactieformulier is altijd 100% anoniem.

*** UPDATE 1 september 2013 ***

Aangezien er veel vragen zijn binnengekomen over subsidie werken we die eerst af.

 1. WSG
 2. Volksbelang en Thuisvester
 3. Skatebaan Geertruidenberg (een VVD feestje)
 4. Bouwloods carnavalswagens (WOB-BOUWLOODS-2013-01 dossier 032)
 5. Amercentrale nieuwbouw, overlast, vervuiling
 6. Raadsverslagen voorgaande jaren
 7. Archief gemeente, functioneren en doorlooptijd opzoeken, uitvoering archiefwet
 8. Bouwplannen en bestemming jachthaven de Meerpaal Raamsdonksveer
 9. Brandveiligheid openbare gebouwen
 10. Zandput bij de watertoren, wat mag er wel en wat is verboden?
 11. Monumenten en vestinggrachten (monumentenwet)
 12. Parkeer en schade-overlast Koloszaal (klacht?)
 13. Oude gemeentewerf en opslag van rommel op oude terrein van Necof (klacht?)
 14. Zendmachtigingen en info aangaande SLOG
 15. Kosten sportvelden, zwembaden en clubs
 16. Bestemmingsplan Markt Geertruidenberg
 17. Nevenactiviteiten ambtenaren en bestuursleden
 18. Bodemvervuiling en sanering (Wbb)
 19. WOZ
 20. Allochtonen
 21. Brandweerkazerne
 22. Onderhoudt van groenvoorziening (klacht?)
 23. Hondenpoep speelvelden en speeltuinen (klacht?)
 24. Schadevergoedingen door de gemeente betaald
 25. Reconstructie Keizersdijk (klik) (klacht?)
 26. Geen antwoord gemeente (klacht?)
 27. Brandweeroefeningen
 28. Verbreding A27
 29. Knooppunt Hooipolder
 30. Motorclub Demons en Hells Angels in de gemeente
 31. Geen reclame op rotondes (klacht?) (natuurschoonwet?) (precariorechten)
 32. Handhaving rookverbod horeca (klacht?)
 33. Aantal klachten misbruik door RK kerk in de gemeente
 34. Werkgelegenheid en werkeloosheidscijfers
 35. Alcohol en drugsgebruik op straat (klik hier) (klacht?)
 36. Inzamelen plastic: in Made plastic ook wekelijks huis aan huis wordt ingezameld. (vraag?)
 37. Parkeergelegenheden niet voldoende aanwezig
 38. Detailhandel op Dombosch
 39. Afspraken verleden en kosten uitdiepen rivier de Donge (waterwet, baggerspecie)
 40. Nieuwe supermarkt oude kern Geertruidenberg
 41. Wielrenners gevaar in verkeer
 42. Tegenprestatie bij ontvangen uitkering van Gemeente
 43. Privacy en geheimhouding
 44. Beleid ter voorkoming en opsporing slachtoffers zelfdoding
 45. Kosten en baten begraafplaatsen
 46. Kosten en baten museum de Roos
 47. Zwerfafval, openbare vuilnisbakken worden niet leeggemaakt (milieubeleidsplan)
 48. Geluidsoverlast PNEM
 49. Bestemming oude Dongecentrale (monumentenwet)
 50. Lucht en oppervlaktewater vervuiling PNEM (Emissierecht, Wet luchtkwaliteit, WVO en waterwet)
 51. Lichtvervuiling en overlast straatverlichting, met name glastuinbouw
 52. Reconstructie Dombosch
 53. Verplaatsen Jumbo supermarkt Boterpolderlaan
 54. Milieustraat en afvalverwerking, kosten en baten
 55. Asbestsanering openbare gebouwen
 56. Reconstructie Kasteellaan Raamsdonksveer
 57. Bouwactiviteiten Dongemondcollege
 58. 148 Spookburgers in 2012, wat is daaraan gedaan?
 59. Kosten openbare kunstwerken
 60. Verwaarlozing openbaar groen en hondenuitlaatplaatsen
 61. Doofpot Geertruidenberg
 62. Leugens, beschuldigingen en meineed ambtenaren
 63. Casema, overdracht en verdienmodel kabelnetwerk

In gesprek met de gemeente, kwam naar voren dat deze graag met de klagers en WOB verzoekers in contact komt om in overleg tot een oplossing te komen. Ondertussen blijkt uit de gesprekken met de gemeente dat er nog niets of weinig aan de verzoeken is gedaan!

Wij als WOB service hebben er alle begrip voor als u anoniem wil blijven, maar het is voor ons een stuk makkelijker de juiste stukken boven water te krijgen als er enige vorm van overleg is.
U kunt natuurlijk ook uw uitleg bij het betreffende WOB verzoek of klacht volledig anoniem, in de reacties vermelden, wij zullen deze dan communiceren richting de gemeente. Maar aangezien de motivatie van een klacht of WOB een rol speelt in de communicatie met de gemeente, (niet in de afhandeling) zal een en ander wel sneller verlopen.

We missen nog een aantal ontvangstbevestigingen, de gemeente heeft de regel deze binnen 5 dagen te verzenden, eens kijken of de klachten hierover dit kunnen verhelpen.

Kwaliteitshandvest_ontvangstbevestiging_17-04-2013

responssnelheid_ontvangstbevestiging_17-04-2014