Vraag en antwoord Wetgeving

Recht op dwangsom

Als de beslistermijn verstrijkt zonder dat een beslissing is genomen, kunt u het bestuursorgaan een brief sturen. Hierin wijst u het bestuursorgaan erop dat de beslistermijn is verstreken. En dat u recht heeft op een dwangsom wanneer u niet binnen 2 weken een beslissing ontvangt. Na ontvangst van uw brief heeft het bestuursorgaan 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Bovendien kunt u direct beroep instellen bij de rechter.

Hoogte dwangsom

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260:

  • € 20 per dag voor de eerste 2 weken;
  • € 30 per dag voor de volgende 2 weken;
  • € 40 per dag voor de overige dagen.