Klachten WOB verzoeken maart 2013

WOB arbeidsparticipatie 13.0014097 (dossier 019)

Onder uw verantwoordelijkheid is wet en regelgeving inzake arbeidsparticipatie uitgevoerd.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode vanaf 2005 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. gevolgde trajecten
2. ontvangen subsidie
3. kosten en baten analyse, of met andere woorden wat heeft het gekost, totaal en per persoon, zijn er grote verschillen per deel en/of werknemer
4. kosten bemiddelings- en re-integratie bureaus
5. subsidies verstrekt aan en ontvangen betrokken bedrijven
6. rapportage en kostenplaatje geslaagde en mislukte re-integratie
7. functioneren werkmakelaar en leidinggevenden inzake mislukte re-integratie
8. totale kosten gemeenschap arbeidsparticipatie

WOB-ARBEIDSPARTICIPATIE-2013-01_ontvangstbevestiging

Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-ARBEIDSPARTICIPATIE-2013-01_17-04-2013

Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-ARBEIDSPARTICIPATIE-2013-01_17-04-2013-02

***Update 24 april 2013 12:20*** Besluit ontvangen.

WOB-ARBEIDSPARTICIPATIE-2013-01_besluit_13.0014097_24-04-2013a

WOB-ARBEIDSPARTICIPATIE-2013-01_besluit_13.0014097_24-04-2013b