WOB verzoeken april 2013

WOB armoedebestijding 13.0014391 (dossier 022)

Onder uw verantwoordelijkheid is wetgeving uitgevoerd of regelgeving gemaakt inzake aanpak en uitvoering van het armoedebeleid in de gemeente.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode 2000 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. jaarverslagen aanvragen en rapportage toegekende en afgewezen WSNP en/of schuldhulpverlening
2. rapportage en ondernomen acties ter voorkoming van armoedeproblemen, huisuitzetting, zelfdoding en agressie tegen ambtenaren en medewerkers
3. jaarverslagen en rapportage re-integratie bijstandsgerechtigden
4. plan van aanpak, rapportage en jaarverslagen armoedebestrijding
5. plan van aanpak, beleid en uitvoering ter voorkoming sociale uitsluiting
6. rapportage en jaarverslagen aangeboden scholing voor bijstandsgerechtigden
7. rapportage informatievoorziening richting burgers re-integratie en bijscholing
8. rapportage informatievoorziening richting burgers inzake vergoedingen en mogelijkheden bijzondere bijstand en vergoedingen minima
9. toegekende en afgewezen vergoedingen bijzondere bijstand en vergoedingen minima
10. beleid en uitvoering geautomatiseerde kwijtschelding lokale heffingen

WOB-ARMOEDEBESTRIJDING-2013-01_ontvangstbevestiging

Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-ARMOEDEBESTRIJDING-2013-01_17-04-2013

Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-ARMOEDEBESTRIJDING-2013-01_17-04-2013-02

***Update 24 april 2013 12:14*** Besluit ontvangen.

WOB-ARMOEDEBESTRIJDING-2013-01_besluit-13.0014391_23-04-2013a

WOB-ARMOEDEBESTRIJDING-2013-01_besluit-13.0014391_23-04-2013b