WOB verzoeken maart 2013

WOB cv Burgemeester 13.0013863 (dossier 017)

Onder uw verantwoordelijkheid valt het kwalificeren en functioneren van onze burgemeester.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode vanaf indiensttreding tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. rapportage functioneren en functioneringsgesprekken burgemeester
2. CV burgemeester
3. nevenfuncties burgemeester
4. vergoedingen en declaraties burgemeester

WOB-CV-BURGEMEESTER-2013-01_ontvangstbevestiging

WOB-CV-BURGEMEESTER-2013-01_ontvangstbevestiging_13.0013863_02-04-2013

***Update 25 april 2013 12:00*** Verdaging ontvangen.

WOB-CV-BURGEMEESTER-2013-01_verdaging_13.0013863_25-04-2013

 

*** Update 15 mei 2013 14:45 *** Besluit ontvangen.

WOB-CV-BURGEMEESTER_besluit_13.0013863_15-05-2013a

 

WOB-CV-BURGEMEESTER_besluit_13.0013863_15-05-2013b

 

WOB-CV-BURGEMEESTER_besluit_13.0013863_15-05-2013c