WOB verzoeken april 2013

WOB externe adviseurs 13.0014395 (dossier 024)

Onder uw verantwoordelijkheid zijn adviezen ingewonnen bij externe adviesbureaus en adviseurs.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode vanaf 2005 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. rapportage aangevraagde adviezen, ontvangen offertes, aanbestedingen en gunningen
2. rapportage uitgevoerde en verworpen adviezen
3. kosten en aangevraagde en / of uitgevoerde onderzoeken en analyse
4. subsidies verstrekt en ontvangen inzake externe adviseurs en adviesbureaus
5. rapportage en kostenplaatje opgevolgde adviezen
6. rapportage en kostenplaatje verworpen adviezen
7. totale kosten gemeenschap inhuren externe adviseurs en adviesbureaus

WOB-EXTERNE-ADVISEURS-2013-01_ontvangstbevestiging.jpg_2

WOB-EXTERNE-ADVISEURS-2013-01_ontvangstbevestiging_13.0014395_08-04-2013

WOB-EXTERNE-ADVISEURS-2013-01_verdaging_13.0014395_08-04-2013