WOB verzoeken maart 2013

WOB kinderopvang 13.0014098 (dossier 020)

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode vanaf 2005 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. totale kosten per jaar
2. kosten baten analyse
3. ontvangen en verleende subsidie
4. werken ouders korter door de stijgende kosten kinderopvang
5. kosten kinderopvang en kinderopvang toeslag
6. subsidies verstrekt aan en ontvangen betrokken bedrijven en priveopvang
7. Bezuiniging kinderopvang is gebaseerd op
8. bezuiniging kinderopvang kosten-batenanalyse
9. doorberekening effecten kinderopvang arbeidsparticipatie

WOB-KINDEROPVANG-2013-01_ontvangstbevestiging

WOB-KINDEROPVANG-2013-01_ontvangstbevestiging_13.0014098_10-04-2013

***Update 24 april 2013 12:14*** Verdaging ontvangen.

WOB-KINDEROPVANG-2013-01_verdaging_13.0014098_24-04-2013

*** Update 9 mei 2013 12:15*** Besluit ontvangen.

WOB-KINDEROPVANG_besluit_13.0014098_10-05-2013a

WOB-KINDEROPVANG_besluit_13.0014098_10-05-2013b