WOB verzoeken april 2013

WOB pesten 13.0014394 (dossier 026)

Onder uw verantwoordelijkheid is gemaakt en uitgevoerd inzake pesten op de werkplek, scholen, sport en samenleving.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode 2010 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. binnengekomen klachten over pesten, agressief of intimiderend gedrag
2. binnengekomen klachten over cyberpesten
3. informatievoorziening richting burgers over pesten
4. toezicht, handhaving en acties BOA’s inzake pesten
5. klachtenregeling en afhandeling inzake pesten
6. antipestprogramma
7. klachten via kinderombudsman, justitie en andere kanalen
8. onderzoek pest en ongeaccepteerd gedrag personeel en ambtenaren
9. sancties bij en door de gemeente inzake pesten, agressief of intimiderend gedrag
10. ziekteverzuim en de kosten van pesten, agressief, ongewenst en intimiderend gedrag

WOB-PESTEN-2013-01_ontvangstbevestiging

Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-PESTEN-2013-01_17-04-2013

Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-PESTEN-2013-01_17-04-2013-02

***Update 24-04-2013 08:30*** Registratienummer is bekent, en de vraagstelling te algemeen geformuleerd!

WOB-PESTEN-2013-01_afwijzing_13.0014394

***Update 24-04-2013 12:00*** Er is nu ook een verdaging binnen, wat nu?

WOB-PESTEN-2013-01_Verdaging_13.0014394_24-04-2013

*** Update 9 mei 2013 12:15*** Besluit ontvangen.

WOB-PESTEN_besluit_13.0014394_10-05-2013a

WOB-PESTEN_besluit_13.0014394_10-05-2013b