WOB verzoeken april 2013

WOB risicojongeren 13.0014392 (dossier 027)

Onder uw verantwoordelijkheid is wetgeving uitgevoerd of regelgeving gemaakt inzake aanpak en begeleiding risicojeugd in de gemeente.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode 2000 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. binnengekomen en afhandeling klachten over probleemgedrag jongeren
2. preventie probleem en ongewenst gedrag jongeren
3. beleid en rapportage aanpak en preventie risicogedrag jongeren
4. diagnose, kosten en effectiviteit probleemaanpak
5. rapportage, resultaten en plan van aanpak en kosten schoolverzuim en schooluitval
6. rapportage en plan van aanpak en kosten jeugdwerkloosheid
7. achtergronden en plan van aanpak criminaliteit risicojeugd van Nederlandse, Marokkaans, Turkse, Antilliaanse en andere niet westerse allochtonen risicogroepen per groep
8. rapportage, plan van aanpak en kosten uitvoering ouderbegeleiding en betrokkenheid

WOB-RISICOJONGEREN-2013-01_ontvangstbevestiging

WOB-RISICOJONGEREN-2013-01_ontvangstbevestiging_13.0014392_08-05-2013

***Update 24 april 2013 12:14*** Verdaging ontvangen.

WOB-RISICOJONGEREN-2013-01_verdaging_13.0014392_24-04-2013

 

*** Update 9 mei 2013 12:15*** Besluit ontvangen.

WOB-RISICOJONGEREN_besluit_13.0014392_09-05-2013a

 

WOB-RISICOJONGEREN_besluit_13.0014392_09-05-2013b

 

WOB-RISICOJONGEREN_besluit_13.0014392_09-05-2013c