WOB verzoeken maart 2013

WOB straatverlichting 13.0014099 (dossier 021)

Onder uw verantwoordelijkheid is beleid, wet en regelgeving inzake openbare straatverlichting gemaakt en uitgevoerd.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode vanaf 2005 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. storingen gemeld per jaar
2. kosten onderhoud per jaar
3. doorlooptijd reparaties storingen en klachten
4. energiekosten per jaar
5. beleid en planning energiezuinige verlichting
6. beleid verlichting achterpaden i.v.m. Inbraakpreventie
7. beleid verlichting rolstoelvoorzieningen, tunnels, obstakels, slotpalen, parken en voetgangersoversteekplaatsen
8. aanbesteding en gunning, reparatie, plaatsing en onderhoud verlichting
9. standpunt inzake LED verlichting en plaatsen zonnepanelen voor openbare straatverlichting

WOB-STRAATVERLICHTING-2013-01_ontvangstbevestiging

WOB-STRAATVERLICHTING-2013-01_ontvangstbevestiging_13.0014099_02-04-2013

***Update 9 april 2013 18:05***

Vandaag tijdens gesprek met dhr. van Ree, volgens afspraak een aantal verdagingen ontvangen.

WOB-STRAATVERLICHTING-2013-01_verdaging_13.0014099_09-04-2013

 

*** Update 16 mei 2013 14:30 *** Besluit ontvangen.

WOB-STRAATVERLICHTING_besluit_13.0014099_16-05-2013a

 

WOB-STRAATVERLICHTING_besluit_13.0014099_16-05-2013b