WOB verzoeken april 2013

WOB vliegbewegingen 13.0014393 13.0017080 (dossier 028)

Onder uw verantwoordelijkheid is toestemming verleend, wetgeving uitgevoerd of zijn er afspraken gemaakt inzake vliegbewegingen boven de gemeente.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode 2010 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. binnengekomen en afhandeling klachten over vliegbewegingen
2. binnengekomen en afhandeling klachten over geluidsoverlast vliegbewegingen
3. beleid, regelgeving, afspraken en informatievoorziening richting burgers over vliegbewegingen
4. motivering noodzaak vliegbewegingen
5. onderzoek veiligheid en risicoanalyse vliegbewegingen boven gemeente
6. onderzoek en rapportage leefbaarheid en ergernissen inzake vliegbewegingen
7. onderzoek en rapportage flora en fauna schade inzake vliegbewegingen

WOB-VLIEGBEWEGINGEN-2013-01_ontvangstbevestiging

Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-VLIEGBEWEGINGEN-2013-01_17-04-2013

Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-VLIEGBEWEGINGEN-2013-01_17-04-2013-02

***Update 24 april 2013 12:35*** Doorgeleiding ontvangen.

Antwoord_Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-VLIEGBEWEGINGEN-2013-01_13.0014393_13.0017080_24-04-2013a

Antwoord_Klacht_ontvangstbevestiging_WOB-VLIEGBEWEGINGEN-2013-01_13.0014393_13.0017080_24-04-2013b

WOB-VLIEGBEWEGINGEN-2013-01_26-04-2013-02_ontvangen-ministerie

 

*** 24 mei 2013 14:14 – Antwoord ontvangen ***

Antwoord_WOB_Vliegbewegingen_dossier-028_22-05-2013a

 

Antwoord_WOB_Vliegbewegingen_dossier-028_22-05-2013b

 

Antwoord_WOB_Vliegbewegingen_dossier-028_22-05-2013c