WOB verzoeken maart 2013

WOB – WOB 13.0013868 (dossier 018)

Onder uw verantwoordelijkheid zijn WOB verzoeken en ingebrekestellingen afgehandeld.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode vanaf 2005 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. kopie van alle aangevraagde en verstrekte WOB verzoeken
2. kopie van alle aangevraagde en geweigerde WOB verzoeken met motivatie
3. kopie van alle aangevraagde en gedeeltelijk verstrekte en of geweigerde WOB verzoeken
4. kopie van alle stukken waaruit blijkt dat de gemeente op WOB aanvragen niet of niet tijdig heeft gereageerd
5. informatievoorziening en publicatie richting burger inzake WOB aanvragen
6. kopie van alle ingebrekestellingen (persoonsgegevens mogen geanonimiseerd)
7. kopie van alle stukken aangaande ingebrekestellingen waaruit blijkt dat de gemeente op deze niet of niet tijdig heeft gereageerd
8. kopie van alle beroep en bezwaarschriften (persoonsgegevens mogen geanonimiseerd)
9. kopie van alle stukken aangaande beroep en bezwaarschriften waaruit blijkt dat de gemeente op deze niet of niet tijdig heeft gereageerd
10. rapportage claims en toekenningen en afwijzingen dwangsommen sinds de invoering van deze wetgeving
11. rapportage van alle claims, beroep en bezwaarschriften, ingebrekestellingen en WOB verzoeken die voor onafhankelijke commissie en/of via de rechtbank zijn aangevochten en/of afgedwongen

WOB-WOB-2013-01_ontvangstbevestiging

WOB-WOB-2013-01_ontvangstbevestiging_13.0013864_02-04-2013

*** Update 18 april 2013 12:00***

WOB-WOB-2013-01_verdaging_13.0013864_08-04-2013

 

*** Update 15 mei 2013 12:45 *** Besluit ontvangen.

WOB-WOB_besluit_13.0013864_15-05-2013a

 

WOB-WOB_besluit_13.0013864_15-05-2013b

 

WOB-WOB_besluit_13.0013864_15-05-2013c