WOB verzoeken april 2013

WOB BKR (Beeldende Kunstenaars Regeling) 13.0014396 (dossier 023)

Onder uw verantwoordelijkheid is uitgevoerd de Beeldende Kunstenaars Regeling.

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, over de periode 1935 tot heden die gaan over of betrekking hebben op:

1. leden aankoopcommissie BKR en hun vergoedingen
2. totale aankoopwaarde kunst per jaar en totaal
3. lijst aangekochte stukken met datum, prijs en vermelding kunstenaar
4. lijst verkochte stukken met datum, prijs en vermelding koper
5. lijst uitgeleende stukken met aanvang en eind datum en verblijfplaats
6. verblijfplaats in bezit zijnde stukken op dit moment
7. waarde totale kunst uit deze regeling in bezit gemeente en overheid
8. aanvragen van kunstenaars om bijstand na opheffen BKR in 1992 en de kosten daarvan tot heden

***update 13 april 2013 15:00***

Beste aanvrager,

Om uw vraag van 11 april 2013 te beantwoorden: Deze stukken bevinden zich niet meer in het archief van de gemeente maar zijn verplaatst naar Den Bosch. De gemeente geeft aan dat er flinke kosten aan verbonden zijn om deze te achterhalen en wij deze moeten betalen. Maar volgens de wet WOB is dit niet correct. (Zie: Geen leges)
Heb een vraag om uitleg aan Marcel van Ree via mail verzonden. Zodra ik een schriftelijke afwijzing heb kunnen we indien gewenst een bezwaar of beroepsprocedure starten. Ik verwacht voor 30 april een antwoord of verdaging, anders moeten we eerst in gebreke stellen, dan heeft de gemeente nog 2 weken om te beslissen.

WOB-BKR-2013-01_ontvangstbevestiging

WOB-BKR-2013-01_ontvangstbevestiging_13.0014396_08-04-2013

***Update 17 april 2013 15:30***
Velsen mist bijna 300 schilderijen
Bij de gemeente Velsen is voor ruim 250.000 euro aan schilderijen spoorloos. Het gaat om zo’n kleine driehonderd werken die in de periode 1953-1994 zijn aangekocht en om werken die zijn ingeleverd voor de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR).

En de regelgeving “cultuurbezit uit de BKR” op de site van VNG.

En hier de regelgeving na het opheffen van de BKR

***Update 18 april 2013 05:00***

Ik heb in een brief aan de minister van cultuur om opheldering gevraagd over het opheffen van de regeling en verplichtingen van gemeenten om de aangekochte, in bezit zijnde en verkochte kunst te verantwoorden.

Ontvangstbevestiging_minister_Bussemaker_inzake_BKR_18-05-2014

Zie: Kustroof in Geertruidenberg

***Update 24 april 2013 12:14*** Verdaging ontvangen.

WOB-BKR-2013-01_verdaging_13.0014396_24-04-2013

*** Update 14 mei 2013 13:30 *** Besluit ontvangen.

WOB-BKR_besluit_13.0014396_14-05-2013a

WOB-BKR_besluit_13.0014396_14-05-2013b

 

*** Update 16 juli 2013 12:00 – Er komt een beetje beweging in ***

Nadere-info-over-BKR_16-07-2013_01

 

Nadere-info-over-BKR_16-07-2013_02

 

*** Update 20 juli 2013 12:30 – Nog steeds geen duidelijkheid ***

Ondertussen wel goed gelezen stukje geschreven KLIK

En een verzoek om aanvullingen KLIK

Daar achteraan nog een ingebrekestelling KLIK

En je geloofd het niet, er komen wat stukken boven water, dit zijn we nog aan het inventariseren, de gemeente gaf al wel aan niet te weten waar de stukken op dit moment zijn! Er komt nog wel een lijst van verzekerde kunstwerken, dus daar moeten de stukken op staan, of er moet documentatie zijn van verkoop.

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_01

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_02

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_03

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_04

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_05

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_06

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_07

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_08

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_09

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_10

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_11

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_12

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_13

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_14

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_15

 

BKR_archief_ISD_1970-1994_WOB_16